Požar na lokaciji Zavojane – Vrgorac

U 12.03 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman jednog Canadaira CL-415  na požarištu u blizini Vrgorca na lokaciji Zavojane.

Canadair CL-415  , evidencijske oznake 844, u 12.05 preusmjeren je sa požarišta iznad Solina na požarište kod Vrgorca gdje je gasio požar do 13.57 sati, a zatim ponovno vraćen na požarište iznad Solina.
Požar je lokaliziran u 14.30 sati, a izgorjelo je 12 hektara borove šume, makije, trave i niskog raslinja.