Požar na o. Kornat kod uvale Strižnja

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara na o. Kornat kod uvale Strižnja u vremenu od 13.25 do 13.51 sat.

Požar je lokaliziran po odlasku zračnih snaga sa požarišta u 13.50 sati, a potpuno ugašen u 14.35 sati. Izgorjelo je 18 hektara niskog raslinja i trave.