Požar na o. Korčula između mjesta Smokvice i Čare

U 13.15 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) za angažman dva Canadaira CL-415 na gašenju požara između mjesta Smokvica i Čara na otoku Korčuli.

U vremenu od 14.10 do 16.10 sati Canadairi su izbacili ukupno 390 tona vode po opožarenoj površini. Požar je lokaliziran u 18,30 sati, a izgorjelo je oko 1 hektar mlade borove šume.