Požar na o. Šolta – Gornje Selo

Jedan helikopter Mi-8 MTV-1 angažiran je na gašenju požara na o. Šolti iznad Gornjeg Sela u vremenu od 12.37 do 13.17 sati, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje).
Požar je lokaliziran oko 13.00 sati, opožareno je 4,5 hektra borove šume, maslina i makije.