Požar na o. Žut

Na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) Canadair CL-415 izvršio je izviđanje i gašenje požara u uvali Žešnja (o. Žut) u Šibensko-kninskoj županiji u vremenu od 10.33 do 11.06 sati.