Požar na otoku Mljetu

U 12.19 sati zaprimljen je zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman tri Canadaira CL-415 na gašenju šumskog požara u blizini mjesta Babino Polje na otoku Mljetu. U vremenu od 13.20 do 15.15 sati  Canadairi su izbacili ukupno 104 vodene bombe po opožarenoj površini.
Tjekom noći, od 19:00 do 09.15 sati, angažiran je 12 pripadnika iz voda PP NOS Hrvatske Kopnene Vojske  koji  su pružaili ispomoć JVP Mljet na čuvanju požarišta.
Požar je lokaliziran u 15.14 sati, a izgorjelo je 8 hektara borove šume.