Požar na otoku Šolta – Grohote

Jedan avion CL-415 Canadair PP NOS OS RH angažiran je na gašenju požara na otoku Šolta kod mjesta Grohote.

Iz Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) u ranim jutarnjim satima zahtjevom je zatraženo angažiranje jednog aviona za gašenje požara na otoku Šolti. Vatrom je bilo zahvaćeno 10 hektara makije, trave i nešto maslina te se požar širio zbog jakog vjetra. Djelovanjem aviona vodenim bombama na opožareno područje požar je stavljen pod kontrolu. Nakon ovog požara avion je preusmjeren na gašenje požara kod Žrnovnice na brdu Perun.