Požar pored Islama Latinskog

Požar koji je nastao u 11:34 sati 26. rujna gasio je jedan Canadair PP NOS OS RH u vremenu od 14:25 do 16:46 sati. Požar je lokaliziran, a opožareno je 6 ha niskog raslinja i vinograda.