Požar u Stankovcima kod Benkovca

Požar u Zadarskoj županiji kod Benkovca u mjestu Stankovci gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 18.25 sati.

Canadairi su se na požarištu zadržala oko pola sata te izbacila 36 tona vode po opožarenoj površini. Požar je zahvatio borovu šumu i makiju na površini od 0,5 hektara.