Požar na otoku Hvaru

Na zahtjev VOS DUZS, 28. svibnja 2009. u vremenu od 14:20 do 16:20 na gašenju požara na otoku Hvaru kod mjesta Gromin Dolac angažirana su dva helikoptera PP NOS OS RH.