Požari na području Kašić-Zemunik Donji-Islam Grčki

Temeljem zahtjeva Vatrogasno operativnog središta DUZS (Zagreb), požare minski sumnjivog terena u Zadarskoj županiji, na području Kašić-Zemunik Donji-Islam Grčki, gasila su tri Canadaira CL-415 i jedan Air-tractor (Fire boss) u vremenu od 16.32 do 18.25 sati.

U poslijepodnevnim satima buknulo je više požara na području Zadarske županije, a kako je dio njih zahvatio minirano područje, u pomoć su ubrzo stigle zračne snage koje su po opožarenoj površini makije i niskog raslinja izbacile ukupno 264 tone vode. Od 19.00 sati svi požari pod nadzorom, a u 21.05 sati i potpuno ugašeni.