Početak ljetne protupožarne sezone

Dana 15. svibnja 2012. godine i službeno započinje ljetna protupožarna sezona koja će trajati sve do 31. listopada 2012. godine.

Na temelju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ustrojilo je protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga Republike Hrvatske (PP NOS OS RH) sa zadaćom:

  • pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama Republike Hrvatske u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje,
  • prevoženja i potpore gasiteljima,
  • evakuacije i opskrbe ugroženog stanovništva,
  • potrage i spašavanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i vatrogasnih postrojbi angažiranih u protupožarnoj sezoni,
  • zajedničkog osposobljavanja i trenaža gasitelja iz sastava Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Državne intervencijske postrojbe i Hrvatske vatrogasne zajednice.

U razdoblju od 1. siječnja do 15. svibnja 2012. godine protupožarni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su angažirani u gašenju požara na 74 različita požarišta. Pritom su ostvarili 215,5 sati naleta i ispustili 6170 tona vode.

Za usporedbu, u istom razdoblju 2011. godine protupožarni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva  bili su angažirani u gašenju požara na 79 različitih požarišta. Pritom su ostvarili 285 sati naleta i ispustili 11484 tona vode.

Tijekom ljetne protupožarne sezone 2011. godine (razdoblje od 15. svibnja do 31. listopada 2011. godine) protupožarni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su angažirani u gašenju požara na 297 različitih požarišta. Pritom su ostvarili 1964 sati naleta i ispustili 52102 tona vode.