Počinje služenje drugog naraštaja dragovoljnih ročnika

U ponedjeljak, 30. ožujka, u vojarni u Požegi započinje dragovoljno služenje vojnog roka drugog ročničkog naraštaja. U drugom naraštaju dragovoljnih ročnika obuku će prolaziti 250 kandidata, među kojima je 220 muškaraca i 30 žena. Dragovoljno služenje vojnog roka traje 14 tjedana koji obuhvaćaju provođenje temeljne obuke u Požegi i specijalističke obuke u Đakovu.

Tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka za ročnike je predviđena mjesečna novčana naknada u visini od 2660,00 kuna, naknada putnih troškova za dolazak na služenje i odlazak, osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od ozljede na radu i profesionalne bolesti, te smještaj i prehrana.

Po uspješnom završetku programa obuke u skladu s postignutim rezultatima, odabranim ročnicima će se ponuditi sklapanje ugovora o osposobljavanju za djelatnog vojnika, odnosno o izobrazbi časnika, potpisom kojim se stječe status djelatne vojne osobe.

Na natječaj za dragovoljno služenje vojnog roka drugog ročničkog naraštaja, koji je objavljen u dnevnom tisku prijavilo se 760 kandidata, 630 muškaraca i 130 žena. Od toga ih je 224 upućeno na zdravstvene preglede te 180 kandidata od prošle godine.

U 2009. godini uz drugi naraštaj koji će dragovoljno služenje vojnog roka završiti 5. srpnja, očekuje se i treći naraštaj od 400 dragovoljnih ročnika koji bi sa dragovoljnim služenjem vojnog roka trebao početi u rujnu 2009. godine.

Dragovoljno služenje vojnog roka novi je način popune osobljem Oružanih snaga Republike Hrvatske. Dragovoljnim služenjem ročnici stječu osnovna vojna znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u obrani Republike Hrvatske, te se pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje zadaća u postrojbama OS RH.
Ono je ujedno i uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu, te za ugovornu pričuvu. Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka („Narodne novine” broj 70/08) temeljni je propis koji regulira i uređuje opće uvjete, prava i obveze, te ostala pitanja u svezi sa služenjem vojnog roka.

Osoba za kontakt je zamjenik načelnika Službe za odnose s javnošću i informiranje MORH-a pukovnik Dražen Jonjić, mob: 099/2281-878.