Poništenje internog oglasa i objava novog internog oglasa

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 

PONIŠTENJE INTERNOG OGLASA I OBJAVU INTERNOG OGLASA

za popunu dužnosti Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU, Vojno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO i EU u sastavu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Sukladno novonastalim okolnostima poništava se

interni oglas za popunu dužnosti Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU, Vojno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO i EU u sastavu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija objavljenog na Glavnom portalu MORH-a i OS RH u sustavu „LOTUS“ dana 01. prosinca 2021.

i objavljuje se novi interni oglas za popunu dužnosti

Vojnog predstavnika Republike Hrvatske pri NATO i EU, Vojno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO i EU u sastavu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog saveza, Bruxelles, Kraljevina Belgija:

Uvjeti:

– ustrojbeni čin: general-pukovnik / viceadmiral
– najmanje diplomski sveučilišni ili stručni studij
– četvrta razina slijedno-rastuće izobrazbe za časnike
– znanje engleskog jezika: STANAG 3232 ili 85% ALCPT
– najmanje 3 godine iskustva u zapovijedanju postrojbom razine bojne i više
– najmanje 2 godine iskustva u obnašanju dužnosti ustrojbenog čina brigadni general (ili više) na razini GS OS RH ili grana OS RH
– iskustvo rada u NATO, EU ili UN međunarodnom okruženju
– Nacionalni certifikat: TAJNO
– NATO certifikat: COSMIC TOP SECRET/ATOMAL
– EU certifikat: SECRET

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na Glavnom portalu MORH-a i OS RH u sustavu „LOTUS“.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.