Posjet direktora MCCE Zapovjedništvu za potporu | Foto: ZzP/ J. Cebić

Posjet direktora MCCE Zapovjedništvu za potporu

Zapovjedništvo za potporu u srijedu 15. ožujka 2023. godine u vojarni „1. gardijske brigade ‘Tigrovi’ – Croatia“ u Zagrebu posjetio je direktor Europskog središta za koordinaciju kretanja (MCCE) Zapovjedništvu za potporu, u sklopu međunarodne vojne aktivnosti

Zapovjedništvo za potporu u srijedu 15. ožujka 2023. godine u vojarni “1. gardijske brigade ‘Tigrovi’ – Croatia” u Zagrebu posjetio je direktor Europskog središta za koordinaciju kretanja (MCCE) Zapovjedništvu za potporu, u sklopu međunarodne vojne aktivnosti.

Četveročlanu delegaciju Europskog središta za koordinaciju kretanja (Movement Coordination Centre Europe – MCCE) predvodio je direktor MCCE brigadir Gioacchino Cassarà. Uz direktora brigadira Cassarà, a radnom sastanku nazočili su članovi delegacije MCCE pukovnik Elco Van Beek, kapetan fregate Kenneth Olsen te bojnik Tony O’ Neill.

Sastanak je organiziran na inicijativu direktora MCCE brigadira Gioacchima Cassare s ciljem predstavljanja MCCE, unaprjeđenja suradnje između Ministarstva obrane, Oružanih snaga RH i ove organizacije u području strateškog transporta te međusobnog informiranja o mogućnostima razmjene usluga strateškog transporta zrakom, kopnom i morem kroz inicijative ATARES i SEOS.

Domaćin organizacije međunarodne vojne aktivnosti bilo je Zapovjedništvo za potporu predvođeno hrvatskim predstavnikom u Radnom odboru MCCE brigadirom Draženom Komadinom. Uz pripadnike ZZP-a, radnom posjetu nazočili su predstavnici Sektora za obrambenu politiku i planiranje, Sektora za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju, Sektora za potporu usluge i kontrolu kvalitete Ministarstva obrane te Uprave za logistiku Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

U okviru programa posjeta direktora MCCE-a brigadira Cassarà primio je načelnik stožera-zamjenik zapovjednika ZzP-a brigadni general Ivan Raos.

Europsko središte za koordinaciju kretanja (Movement Coordination Centre Europe – MCCE) je organizacija koja se sastoji od 28 nacija, a kojoj je Republike Hrvatska pristupila 2011. godine. Cilj je zajedničko upravljanje sposobnostima transporta s ciljem povećanja učinkovitosti. Republika Hrvatska sudjeluje u radu Upravljačkog odbora (MCCE Steering Board) preko Uprave za logistiku GS OSRH te u Radnom odboru (Working Board) preko Odjela za promet i transport Logističkog operativnog središta ZzP-a.

Republika Hrvatska je preuzela 2022. godine predsjedanje Međunarodnim odborom za strateški pomorski transport (Multinacional Strategic Sealift Coordinaton Bord – MSSC), a ulogu presjedavajućeg Odbora preuzeo je brigadir Dražen Komadina. Uz navedeno, Republike Hrvatska je od 2019. godine članica MCCE inicijativa ATARES i SEOS koje se bave razmjenom/dijeljenjem sposobnosti zračnog i kopnenog strateškog transporta.

Posjet direktora MCCE Zapovjedništvu za potporuPosjet direktora MCCE Zapovjedništvu za potporuPosjet direktora MCCE Zapovjedništvu za potporuPosjet direktora MCCE Zapovjedništvu za potporuPosjet direktora MCCE Zapovjedništvu za potporu