Posjet zapovjednika Grčke ratne mornarice HRM-u

U bilateralnom posjetu Hrvatskoj ratnoj mornarici u Splitu, od  23. do 25. rujna, boravi zapovjednik Grčke ratne mornarice, viceadmiral Georgios Karamalikis sa suradnicima. Za vrijeme boravka u RH, viceadmiral Karamalikis će sa izaslanstvom obići i pomorsku bazu, odnosno Ratnu luku „Lora“ u Splitu, vojarnu „Divulje“ u Divuljama, te raketnu bazu u Žrnovnici.

Prigodom bilateralnog posjeta zapovjednik HRM-a, kontraadmiral Ante Urlić održao je s grčkim kolegama radni sastanak na kojemu su obrađene najvažnije teme suradnje dviju mornarica, posebice teme vezane uz obveze HRM-a nakon ulaska u NATO savez,  kao i novosti u organizaciji nakon transformacije NATO saveza.
Ustroj Obalne straže je i ovaj put bila jedna od tema razgovora, te nakon što su oba zapovjednika objasnila način funkcioniranja obalnih straža na nacionalnoj razini, admiral Karamalikis se osvrnuo, kao zapovjednik najstarije mornarice na svijetu, na grčka iskustva obalne straže u funkciji globalne obalne straže. Najaktualnija pomorska operacija na svijetu, ATALANTA, je također tema u svim razgovorima mornaričkih zapovjednika. Admiral Urlić predstavio je svom gostu detalje sudjelovanja RH u spomenutoj operaciji.
 Osim spomenute pomorske operacije u Somalijskim vodama, Grčka mornarica sudjeluju sa oko sedamdesetak brodova i u ostalim savezničkim aktivnostima na moru, na regionalnoj i svjetskoj razini. Na kraju razgovora, admiral Karamalikis je ponudio široku suradnju sa našom mornaricom, u svim oblicima školovanja i obuke, kao i ukrcaj pripadnika hrvatske mornarice na grčkim brodovima.
Tijekom posjeta, admiral Karamalikis i grčko izaslanstvo posjetili su i brodove Flotile Hrvatske ratne mornarice „Kralj Dmitar Zvonimir“, „Vukovar“ i „Krka“, a također će imati prigodu po prvi puta upoznati se i sa hrvatskom kulturnom baštinom, te vidjeti spomenike pod zaštitom UNESCO-a, Dioklecijanovu palaču u Splitu i staru gradsku jezgru Trogira.