Potpora zapošljavanju

Aktivnost osigurava aktivnu pripremu i podršku pri pronalaženju novog zaposlenja kroz razvijanje i usavršavanje tehnika aktivnog traženja posla na civilnom tržištu rada. Kroz individualna savjetovanja, korisnicima Programa dostupna je pomoć u  procjeni vlastitih znanja i vještina kao i  razvoj i usvajanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla (pisanje životopisa i ponuda za posao, priprema kandidata za razgovor za posao kod novog poslodavca), informiranje o modalitetima zapošljavanja te pisanje pisma preporuke poslodavcima, registriranim u Republici Hrvatskoj.


Ponuda za zaposlenje

Svrha ponude za zaposlenje je privući pažnju poslodavca te ga zaintrigirati da pročita Vaš životopis. Pri pisanju ponude treba voditi računa o gramatici i pravopisu, veličini slova i točnosti podataka za daljnje kontakte sa poslodavcem.
Ponuda ne bi smjela biti dulja od A4 formata, ne treba imati više od četiri odlomka teksta. U ponudi kandidat treba navesti za koju se poziciju prijavljuje, koje obrazovanje posjeduje,  te svoje radno iskustvo. Valja se usredotočiti  na relevantno radno iskustvo bitno za tu radnu poziciju na koju se prijavljuje. Ponuda  za zaposlenje mora slijediti ono što se u oglasu traži, uz naglasak  na ključne vještine, znanja i sposobnosti koje treba istaknuti na početku teksta da odmah privuku pažnju potencijalnog poslodavca. Poslodavci vole konkretne informacije. U ponudi za zaposlenje kandidat ima priliku naglasiti poslodavcu što dobiva ako zaposli baš njega odnosno na koji način njegova znanja mogu koristiti poslodavcu i doprinijeti  poslovanju tvrtke.
 
Pri pisanju ponude za zaposlenje  važno je pokazati informiranost o tvrtki te navesti zašto bi kandidat volio  raditi baš za tog poslodavca. Kandidat  treba dobro  razmisliti  zašto želi taj posao jer će mu to pitanje vjerojatno postaviti na razgovoru za posao.

Životopis

Životopis je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja te vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za specifično radno mjesto ili posao. Životopis je dokument koji se budućem poslodavcu šalje kao prilog Ponudi za zaposlenje bilo poštanskim ili elektronskim putem (ovisno o tome kako je definirao potencijalni poslodavac).

Na temelju životopisa kandidata često se vrši predselekcija, odnosno odabir kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete navedenog radnog mjesta. Iz tog je razloga važno kvalitetno napisati životopis pri čemu je poželjno voditi računa o sljedećem:

  • redoslijed informacija u životopisu koji se odnosi na obrazovno i radno iskustvo treba biti kronološki poredan i to tako da najnoviji podaci budu na vrhu pojedine cjeline
  • životopis treba biti kratak, pregledan, čitljiv i jednostavan
  • informacije koje se nalaze u životopisu trebaju biti pažljivo odabrane i relevantne za posao za koji se natječete
  • ne bi trebao  biti duži od jedne do dvije stranice jer poslodavci zaprimaju veliki broj životopisa te je stoga bitno dati sažete i precizne informacije
  • razmislite o tabličnom prikazu životopisa jer je pregledniji i razumljiviji (npr. popunite obrazac Europass životopisa )
  • naslove cjelina možete istaknuti (podebljavanjem, podvlačenjem ili kurzivom) pri čemu je važno slijediti isti stil (font i format teksta)

U slučaju da obrazovanje i radno iskustvo kandidata ne odgovaraju u potpunosti zahtjevima posla, može se  pisati drugim redoslijedom, tj. istaknuti vještine, znanja i radna postignuća koji odgovaraju zahtjevima radnog mjesta.

Razgovor za posao

Pristupanje razgovoru za posao je slijedeći korak ka zapošljavanju.  
Na temelju ponude za zaposlenje i životopisa, poslodavac odabire kandidate koji se natječu za oglašeno radno mjesto i poziva ih na razgovor. Tijekom razgovora poslodavac ispituje motive potencijalnih kandidata, komunikacijske vještine i osobnost kandidata. Moguće je da se razgovor za posao održi u nekoliko faza i da za svaku pojedinu fazu kandidat odgovara na različitu skupinu pitanja. Trajanje razgovora za posao ovisi kako o poslodavcu tako i o kandidatu te može trajati od 15 minuta do jednog sata ili dulje.

Prije razgovora za posao potrebno je upoznati se s načinima i pravilima rada tvrtke unutar koje se kandidat natječe za posao. Potrebno je upoznati se i sa sposobnostima i kvalifikacijama potrebnim za rad na radnom mjestu za koje se natječe. Pri tome kandidat si može pomoći posjećivanjem Internet stranica, čitanjem dnevnih glasila, čitanjem reklamnih materijala itd. Od najveće važnosti prilikom dolaska kandidata na razgovor za posao je poznavanje vlastitog životopisa.