Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni poziv Ministarstva obrane za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od 20. rujna 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrane, objavljenog dana 20. rujna 2019. godine na web stranicama Ministarstva obrane te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, održat će se dana 05. studenoga 2019. godine (utorak) u Ministarstvu obrane, Zvonimirova 12 (II. kat), prema sljedećem rasporedu:

  • kandidati s početnim slovom prezimena A – F s početkom u 09,00 sati
  • kandidati s početnim slovom prezimena G – J s početkom u 10,00 sati
  • kandidati s početnim slovom prezimena K – P s početkom u 11,00 sati
  • kandidati s početnim slovom prezimena R – Ž s početkom u 13,00 sati

Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom i čije su prijave pravodobne i potpune. Osobama koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili su podnijele nepravodobne ili nepotpune prijave dostavljene su, putem elektroničke pošte, pisane obavijesti u kojima se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim pozivom, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Javni poziv, ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na Javni poziv i više se ne smatra kandidatom/kinjom.