Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama prijavljenima na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva obrane (NN, br. 111/20, od 14. listopada 2020.)

Pozivaju se na razgovor (intervju) kandidati/kinje prijavljeni na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u Ministarstvu obrane, objavljen u Narodnim novinama br. 111/20 od 14. listopada 2020., čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Razgovor (intervju) će se održati 9. studenoga 2020. (ponedjeljak) u Ministarstvu obrane u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 1, prema rasporedu:

1. D. B. 12.30
2. A. Z. 12.50
3. R. M. 13.10
4. A. M. 13.30
5. B. T. 13.50
6. B. B. 14.10
7. R. G. 14.30
8. S. D. B. 14.50
9. D. S. 15.10
10. I. G. 15.30
11. L. K. D. 15.50
12. D. H. 16.10
13. S. P. F. 16.30
14. M. J. 16.50
15. I. J. 17.10
16. D. P. 17.30

 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja