Poziv na razgovor (intervju) kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u Ministarstvu obrane

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Pozivaju se na razgovor (intervju) kandidati prijavljeni na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u Ministarstvu obrane, objavljen u Narodnim novinama br. 98/19, čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Razgovor (intervju) će se održati u Ministarstvu obrane u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 1, prema rasporedu:

Dana 12. studenoga (utorak) 2019. godine

13, 00 sati A. Z.
13, 30 sati D. J.
14, 00 sati I. P.
14, 30 sati I. Š. M.
15, 00 sati D. M.
15, 30 sati R. M.

Dana 13. studenoga (srijeda) 2019. godine

13, 00 sati A. M.
13, 30 sati D. S.
14, 00 sati E. K.
14, 30 sati DA. B.
15, 00 sati D. B.

Komisija za provedbu javnog natječaja