Poziv na upis u vojnu evidenciju u 2014. godini

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske poziva sve muškarce, hrvatske državljane rođene 1996. godine, kao i starija godišta koji dosad nisu upisani, da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u Područne odsjeke za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Riječ je o redovitom godišnjem upisu u vojnu evidenciju, a sukladno Zakonu o obrani.

Ovisno o mjestu prebivališta i zakazanom terminu, upisi u evidenciju obavljaju se u Područnim odsjecima za poslove obrane, a prilikom dolaska pozvani muškarci moraju predočiti osobnu iskaznicu ili domovnicu i OIB.

Svi pozvani, bez obzira jesu li dobili pojedinačni poziv ili ne, obvezni su odazvati se, a eventualnu spriječenost trebaju javiti Područnom odsjeku za poslove obrane ili opravdati preko roditelja ili članova uže obitelji. Na poziv su obvezni odazvati se i hrvatski državljani koji borave u inozemstvu, u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu države u kojoj borave zbog uvođenja u vojnu evidenciju. Obveza upisa u vojnu evidenciju proizlazi iz Zakona o obrani (“Narodne novine” broj 73/13) uz napomenu kako je obveza služenja vojnog roka suspendirana odlukom Hrvatskog sabora.

Detaljnije informacije o upisima u vojnu evidenciju potražite ovdje.