Poziv za razgovor (intervju) – stručni/a suradnik/ca

MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane na određeno vrijeme, objavljen na web-stranicama  Ministarstva uprave, Ministarstva obrane i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  dana 23. srpnja 2019.  godine, na razgovor (intervju) za radno mjesto:

  •  STRUČNI/A SURADNIK/CA 

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za NATO i EU
Odjel za EU

Razgovor (intervju) će se održati   dana 20. kolovoza 2019.  godine, u  Ministarstvu obrane,  Zagreb, Zvonimirova 12, (2.kat), prema sljedećem rasporedu:  

  • kandidati s početnim slovom prezimena A-G s početkom u 09,00 sati
  • kandidati s početnim slovom prezimena H-NJ s početkom u 10,30 sati
  • kandidati s početnim slovom prezimena O-R s početkom u 13,00 sati
  • kandidati s početnim slovom prezimena S-Ž s početkom u 14,30 sati

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom i čije su prijave pravodobne i potpune.  Osobama koje ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom ili su podnijele nepravodobne ili nepotpune prijave dostavljene su, putem elektroničke pošte, pisane obavijesti u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom.   

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu oglasa, a u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Nakon dostave uvjerenja čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog/e kandidata/kinje, koje se dostavlja javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr. Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA