Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2010. godinu

Sukladno zaključku Vlade RH, u dvijema .pdf tablicama dati su podaci o sklopljenim ugovorima i njihovom izvršenju za 2010. godinu, kao i podaci o okvirnim sporazumima i ugovorima o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnih sporazuma za 2010.

Priloženi dokumenti:
308 KB
378 KB