Prihvaćeno godišnje izvješće o radu VSOA-e za 2021. godinu

Na zatvorenoj sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora, održanoj 09.03.2022. godine, jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Vojne sigurnosno-obavještajne agencije za 2021. godinu.

Godišnje izvješće o radu prikaz je rezultata postupanja VSOA-e u prošloj godini, a Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predstavio ga je ravnatelj VSOA-e.