Posao u VSOA-i

Ukoliko vjerujete da bi rad u VSOA-i za Vas bio izazov te da bi svojim sposobnostima i vještinama mogli doprinijeti zaštiti nacionalne sigurnosti, možete svoju prijavu poslati putem web-upitnika.

Osoba koja se prima na rad u VSOA-u treba imati:

  • odgovarajući stupanj obrazovanja
  • odgovarajuće stručno znanje i iskustvo
  • posebne vještine i znanja
  • posebnu zdravstvenu i psihičku sposobnost.

Uz to, treba ispunjavati i ostale uvjete određene propisima za prijam u državnu službu, odnosno Oružane snage Republike Hrvatske.

Prilikom odabira, u razmatranje će se uzeti samo kandidati koji su u potpunosti popunili upitnik.

Unaprijed zahvaljujemo svima koji slanjem svoje prijave iskažu interes za rad u VSOA-i. Sve zaprimljene prijave bit će uzete u razmatranje, a kontaktirat će se samo oni kandidati čije kvalifikacije i znanja odgovaraju potrebama VSOA-e.