Prijedlog izmjena i dopuna zakona o obrani i o službi u OSRH

Nacrti prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske dostupni su zainteresiranoj javnosti na e-savjetovanju na Središnjem državnom portalu od 15. studenoga do 1. prosinca 2017. godine.

Svi zainteresirani građani, organizacije civilnog društva, kao i svi drugi zainteresirani mogu se davanjem prijedloga, kritika i komentara uključiti u otvoreno javno savjetovanje.

Hrvatski sabor donio je 14. srpnja 2017. novu Strategiju nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, u kojoj je konceptualizirana uspostava sustava domovinske sigurnosti, a u sklopu koje resor obrane i Oružane snage RH imaju važnu ulogu. Naime, implementacijom predloženih izmjena i dopuna proširit će se personalna baza za popunu djelatnog i pričuvnog sastava OSRH-a te dodatno ojačati segmente obuke i izobrazbe.

U petoj godini primjene Zakona o službi u OSRH pokazalo se potrebnim određena rješenja izmijeniti odnosno dopuniti i na drugačiji način urediti radi kvalitetnije potpore daljnjem razvoju OSRH. Cilj predloženog Zakona je učinkovitije ostvarivanje pojedinih instituta. Primjerice, u cilju povećanja standarda života i rada pripadnika OSRH-a te promicanja vojnog poziva i vrijednosti Domovinskog rata, kao i povećanja sigurnosti te zaštite stanovništva od raznih ugroza, uslijedio je novi operativni raspored OSRH-a u sklopu kojega se razmještaju postrojbe u Sinj, Vukovar, Varaždin i Ploče.

E-savjetovanje je otvoreno do 1. prosinca na Središnjem državnom portalu: