Pripadnici Hrvatske vojske u sklopu projekta sanirali su manja divlja odlagališta smeća u suradnji s gradskom "Čistoćom"| Foto: Gombr/ J. Cindrić

Pripadnici Gombr-e proveli akciju čišćenja Dravske šume u Varaždinu

Pripadnici Hrvatske vojske u sklopu projekta sanirali su manja divlja odlagališta smeća u suradnji s gradskom “Čistoćom”

Pripadnici 2. oklopno mehanizirane bojne “Pume” Gardijske oklopno – mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, sudjelovali su u utorak, 7. srpnja 2020. u projektu pomoći lokalnoj zajednici na području Varaždina uređenjem Dravske šume.

Ovaj projekt organizirao je grad Varaždin, a pripadnici Hrvatske vojske u sklopu projekta sanirali su manja divlja odlagališta smeća u suradnji s gradskom “Čistoćom”.

Pripadnike Hrvatske vojske obišao je i gradonačelnik grada Varaždina Ivan Čehok zajedno s predsjednikom veteranske udruge “Puma” Robertom Pujom te pripadnicima HV-a zahvalio na onome što čine te dodao: “Mi smo znali kad su se “Pume” vratile u naš grad da će biti trajno aktivno prisutni u zajednici i da će nam svojim aktivnostima pomoći”, rekao je Čehok i zaključio kako će se ovom akcijom bitno poboljšati čistoća ovog prostora.

Pripadnici Gombr-e proveli akciju čišćenja Dravske šume u VaraždinuPripadnici Gombr-e proveli akciju čišćenja Dravske šume u VaraždinuPripadnici Gombr-e proveli akciju čišćenja Dravske šume u VaraždinuPripadnici Gombr-e proveli akciju čišćenja Dravske šume u Varaždinu