Pripadnici HRM-a u akciji pošumljavanja Boranka | Foto: HRM

Pripadnici HRM-a u akciji pošumljavanja Boranka

U akciji je sudjelovalo dvadeset pripadnika, a posađeno je više tisuća novih stabala u sadnicama i sjemenu

Dvadeset pripadnika Hrvatske ratne mornarice se u subotu, 14. studenog 2020. godine, pridružilo brojnim volonterima u akciji pošumljavanja “Boranka” koja se provodila na širem području Žrnovnice.

U akciji je posađeno više tisuća novih stabala u sadnicama i sjemenu u splitskom naselju Sitno Gornje na požarom opustošenim predjelima Mosora.
Najveću volontersku akciju pošumljavanja opožarenih područja Dalmacije pod imenom “Boranka” organizira Savez izviđača Hrvatske u suradnji s Hrvatskim šumama i Hrvatskom gorskom službom spašavanja.

Tijekom protekle tri godine pošumljavalo se na području Splita, Žrnovnice, Mosora, Sitnog Donjeg, Zvjezdanog sela na Mosoru, Kučina, Zadra i Makarske, a broj volontera uključenih u Boranku premašio je brojku od 7000.

Pripadnici HRM-a u akciji pošumljavanja Boranka | Foto: HRM