Pripadnici Inženjerijske pukovnije HKoV-a pružaju pomoć Gradu Vukovaru

Pripadnici Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske OS RH započeli su danas, u utorak, 5. listopada 2010. s pružanjem pomoći Gradu Vukovaru raščišćavanjem i djelomičnim uklanjanjem ratom uništenih objekata, popravcima makadamske ceste u dužini od 3 kilometra i uređenjem pješačkih staza u dužini od 2,5 kilometra.

Riječ je o aktivnostima koje se provode temeljem Sporazuma MORH-a s Gradom Vukovarom, a u sklopu su inženjerijske obuke. U navedenim aktivnostima za koje se očekuje da će trajati mjesec dana uključen je inženjerijski vod od 30 pripadnika OS RH te potrebna mehanizacija.

Osim za vojne potrebe, inženjerijske postrojbe OS RH angažiraju se i na radovima za potrebe civilnih struktura na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a prioritet u pomoći civilnim strukturama imaju područja od posebne državne skrbi.

Pripadnici Inženjerijske pukovnije sudjelovali su ove godine, između ostalog, i u aktivnostima pomoći pri poplavama na području Brodsko-posavske, Osječko-Baranjske i Zagrebačke županije.