Promatračka misija u BiH u skladu s Ugovorom “Otvorena neba”

Na temelju Godišnjeg plana međunarodne obrambene suradnje te u skladu s pravima i obvezama prema Ugovoru “Otvorena neba”, promatračka ekipa Republike Hrvatske provest će, zajedno sa zemljama partnerima Saveznom Republikom Njemačkom, Mađarskom i Francuskom Republikom, promatračku misiju u Bosni i Hercegovini od 16. do 20. rujna 2019. godine.

U sastavu promatračke ekipe nalaze se tri djelatnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.