Prosinac. 2007.

Nakon tri uspješne sezone grupu je napustila satnica Diana Doboš.

Za novog desnog pratitelja akro grupe „Krila Oluje“ odabran je satnik Edvard Krišto.