Protupožarne aktivnosti

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone temeljem Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
OS RH se organiziraju za zadaće potpore vatrogasnim snagama RH s prioritetom na području priobalja i otoka.
Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH ustrojavaju se Protupožarne namjenski organizirane snage (PP NOS) OS RH koje su operativno podređene zapovjedništvu PP NOS OS RH u Divuljama, a namijenjene su za izvršenje različitih zadaća u gašenju šumskih požara na području priobalja i otoka.