Protupožarne aktivnosti

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone temeljem Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.
OS RH se organiziraju za zadaće potpore vatrogasnim snagama RH s prioritetom na području priobalja i otoka. Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH ustrojavaju se Namjenski organizirane snage (NOS) koje su neposredno pod zapovijedanjem Operativnog vatrogasnog zapovjedništva (OVZ) u Divuljama, a namijenjene su za izvršenje različitih zadaća u gašenju velikih šumskih požara na području priobalja i otoka.

[nggallery id=114]