Protupožarna sezona 2016.

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne (PP) sezone temeljem Zakona o obrani i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini (NN 43/16).

Sukladno smjernicama Vlade RH, Protupožarna sezona 2016., započela je 20. lipnja, a Oružane snage RH u spremnosti su tijekom cijele godine.

Zadaća OS RH kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara kao i stanovništva ugroženog požarom.

Za provedbu ovih zadaća iz sve tri grane OS RH (Hrvatske kopnene vojske – HKoV, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane – HRZ i PZO i Hrvatske ratne mornarice – HRM) te Zapovjedništva specijalnih snaga – ZSS ustrojene su Protupožarne namjenski organizirane snage – PP NOS OS RH.

Sustav zapovijedanja i angažman Protupožarnih namjenski organiziranih snaga provodi se u vrijeme trajanja protupožarne sezone preko Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OS RH (ZOS GS OS RH).