Provedena završna raščlamba međunarodne vježbe 'Immediate Response 23'| Foto: OSRH/ M. Stanković

Provedena završna raščlamba međunarodne vježbe “Immediate Response 23”

U vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem provedena je u petak 2. lipnja 2023. završna raščlamba međunarodne vježbe “Immediate Response 23”.

Međunarodna vježba “Immediate Response 23″ provodila se od 22. svibnja do 2. lipnja na teritoriju sedam europskih država: Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Albanije, Republike Bugarske, Crne Gore, Kosova i Republike Sjeverne Makedonije. Cilj vježbe bilo je jačanje interoperabilnosti sa snagama NATO i partnerskih zemalja, usmjerenih na združeni prihvat i uvođenje snaga u područje operacije, njihovu integraciju te uspostavljanje sigurnog sustava zapovijedanja i nadzora postrojbe razine divizije.

U zaključcima ove raščlambe naglašeno je potpuno ispunjavanje ciljeva vježbe, a pohvaljeno je i maksimalno zalaganje pripadnika zemalja domaćina. Kao najveći uspjeh ove vježbe istaknuta je uspostava sigurnog sustava zapovijedanja i nadzora (Command and Control – C2) između zapovjedništva divizije te podređenih brigada i bojni.

Uz general-bojnika Charlesa Kempera, zapovjednika 34. pješačke divizije (Infantry Division – ID) Nacionalne garde Minnesote Oružanih snaga SAD-a kao nositelja vježbe, na raščlambi su sudjelovali zapovjednici i ključno osoblje sve tri namjenski organizirane snage (Task Force-TF) razine brigade (TF North, TF South i TF Black Sea) kao i čelnici bojni iz sastava tih brigada. Pored navedenih, na raščlambi su sudjelovali i predstavnici Zapovjedništva američkih kopnenih snaga za Europu i Afriku (USAREUR-AF), kao organizatora ove vježbe, te predstavnici Glavnog stožera i Hrvatske kopnene vojske Oružanih snaga RH.

Nakon uspješne provedbe vježbe u narednim danima predstoji povratak ljudstva i tehnike u matične države i matične postrojbe.