Pučki pravobranitelj

Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.

Republika Hrvatska – Pučki pravobranitelj

Adresa:  
Trg hrvatskih velikana 6 
10 000 Zagreb

E-mail:  ombudsman@ombudsman.hr
Telefon:  +3851 48 51 855, +3851 48 51 275
Fax:  +3851 64 31 628

Internetska stranica: http://www.ombudsman.hr/