Registar ugovora sklopljeni do 30. lipnja 2016. sa ažuriranim podacima o plaćenim iznosima do 22. kolovoza 2016.

Sukladno članku 21.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13,13/14) objavljujemo Registar ugovora i okvirnih sporazuma sklopljeni do 30. kolovoza 2016. godine sa ažuriranim podacima o plaćenim iznosima do 22.  kolovoza 2016. godine.

 

 

Priloženi dokumenti:
138 KB