Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga cijepljenja protiv prenosivih bolesti pripadnika MO I OS RH

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE

 

Sukladno Uredbi o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (“Narodne novine”, broj 19/18) svim zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja se na raspolaganje

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA CIJEPLJENJA PROTIV PRENOSIVIH BOLESTI PRIPADNIKA MO i OS RH

 

Grupa 1. – evidencijski broj NU-202-19-1

Grupa 2. – evidencijski broj NU-202-19-2

Grupa 3. – evidencijski broj NU-202-19-3

postupak nabave neprioritetnih usluga iz priloga I.B. Uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti („Narodne novine”, broj 19/18)

 

 

Priloženi dokumenti:
914 KB