Rotacija pripadnika HRM-a u operaciji EU NAVFOR MED – IRINI | Foto: HRM

Rotacija pripadnika HRM-a u operaciji EU NAVFOR MED – IRINI

U Zapovjedništvo snaga operacije potpore miru (OHQ) “EU NAVFOR MED – IRINI” (Rim, Talijanska Republika) u sklopu redovne rotacije pripadnika OSRH na dužnosti stožernog časnika u ponedjeljak 9. siječnja 2023. upućen je bojnik Josip Novak.

Bojnik Novak dužnost će preuzeti od satnika Mije Vincara te će istu obnašati do srpnja ove godine.

Bojnik Josip Novak pripadnik je Oružanih snaga RH od 1991. godine. U operaciju odlazi s dužnosti Operativnog časnika u Zapovjedništvu Obalne straže RH.