Saniranje požarište na brdu Perun kod Žrnovnice

Za gašenje požara i saniranje požarišta kod Žrnovnice na brdu Perun u Splitsko-dalmatinskoj županiji angažirana su dva aviona CL-415 Canadair PP NOS OS RH.

Zahtjevom Vatrogasnog operativnog središta DUZS iz Zagreba zatraženo je preusmjeravanje jednog aviona sa požarišta na otoku Šolta i angažiranje još jednog aviona za gašenje požara na brdu Perun. Požar koji se širio zbog utjecaja vjetra zahvatio je 1,5 hektara trave, niskog raslinja i borove šume na nepristupačnom terenu (sam vrh brda). Avioni su svojim djelovanjem vodenim bombama na opožareno područje uspjeli lokalizirati požar.