U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u Zagrebu Neformalni sastanak ravnatelja za obrambenu politiku država članica Europske unije | Foto: MORH / T. Brandt

Sastanak ravnatelja za obrambenu politiku Europske unije u Zagrebu

Neformalni sastanak ravnatelja za obrambenu politiku Europske unije održao se u Zagrebu, 22. i 23. siječnja 2020. godine

 

Neformalni sastanak ravnatelja za obrambenu politiku Europske unije održao se u Zagrebu, 22. i 23. siječnja 2020. Sastanak je u okviru Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU ujedno bio i priprema za neformalni sastanak ministara obrane EU koji će se održati u Zagrebu, 4. i 5. ožujka 2020. godine.

Ravnatelji su razgovarali o razvoju i provedbi inicijativa Europske unije u području obrane, s naglaskom na stalnu strukturiranu suradnju (PESCO) i s tim u vezi predstojeći strateški pregled. Također su raspravljali o utjecaju klimatskih promjena na obranu, kao i o modalitetima daljnjeg jačanja EU-NATO suradnje.

U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u Zagrebu Neformalni sastanak ravnatelja za obrambenu politiku država članica Europske unije | Foto: MORH / T. Brandt

Ravnatelji su se složili kako je potrebno zadržati zamah po pitanju jačanja europske obrambene suradnje, poticati komplementaran razvoj sposobnosti te raditi na koherentnosti i provedbi postojećih inicijativa. Ravnatelji su naveli kako klimatske promjene predstavljaju sve veći izazov za obrambene kapacitete, resurse te ispunjenje operativnih zadaća i misija oružanih snaga. Na temu daljnjeg jačanja obrambene suradnje između Unije i NATO-a ravnatelji su se složili kako su zajedničke aktivnosti dviju organizacija važne kod pružanja podrške partnerima, posebno kad je riječ o hibridnim prijetnjama. Na sastanku je na ovu temu sudjelovao i pomoćnik glavnog tajnika NATO-a za obrambenu politiku i planiranje, Patrick Turner.

U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u Zagrebu Neformalni sastanak ravnatelja za obrambenu politiku država članica Europske unije | Foto: MORH / T. Brandt

Domaćin sastanka je bila Dunja Bujan, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obrambenu politiku u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Sastankom je predsjedao Pawel Herczynski, ovlašten za obavljanje poslova zamjenika glavne tajnice Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) i direktor za ZSOP.

Flickr