Selekcijski postupak za odabir kandidata za vojne studije

Selekcijski postupak za odabir kandidata za studij Aeronautika -vojni pilot

Sukladno javnom pozivu zainteresiranim kandidatima – učenicima 3. razreda srednje škole za studij Aeronautika – vojni pilot od 22. siječnja 2020. i javnom natječaju za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice-vojne pilote (“Narodne novine”, br. 31/20) te iskazanim potrebama GS OSRH za pribavljanjem pilota u OSRH od 03. ožujka 2020., provesti će se selekcijski postupak kandidata za vojne pilote.

Provedba psihologijskog testiranja kandidata održati će se 13. svibnja 2020. u Osijeku, Vinkovcima, Varaždinu, Zagrebu, Karlovcu, Delnicama, Zadru i Splitu.

Kandidati koji zadovolje kriterije psihologijskog testiranja pristupiti će zdravstvenom pregledu u vremenskom razdoblju od 25. svibnja do 5. lipnja 2020. u Splitu. Zdravstveni pregled po pojedinom kandidatu trajati će dva dana. Tijekom tog razdoblja smještaj i prehrana biti će osigurani u vojarni “Admiral flote Sveto Letica-Barba”. Prijevoz kandidata na zdravstvene preglede u Split osigurati će Hrvatska vojska.

Kandidati koji zadovolje kriterije zdravstvenih pregleda, tijekom mjeseca srpnja pristupiti će selekcijskom letenju i provjeri tjelesne spremnosti u Zemuniku Donjem.

Središnjica za upravljanje osobljem provesti će pravovremeno informiranje kandidata elektroničkom poštom i telefonom o pojedinačnoj provedbi selekcije.

Napominjemo da se postupak selekcije kandidata za vojne studije provodi u skladu s trenutačnim epidemiološkim preporukama i odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i da je on podložan promjenama.
Stoga je važno da kandidati redovito provjeravaju svoju elektroničku poštu i obavijesti na službenoj stranici MORH-a (www.morh.hr) i vojnih studija (unizg.hr i unist.hr).

Sve informacije mogu se dobiti i na sljedećim brojevima telefona:
01/3784-812, 3784-814 (Središnjica za upravljanje osobljem),
01/3786 666 (Referada HVU “Dr. Franjo Tuđman”).

Selekcijski postupak za odabir kandidata za studijske programe Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje i Vojno pomorstvo

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske(Narodne novine br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i potupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18, raspisan je javni natječaj (NN 16/2020 od 12.2.2020.) za prijam u kadetsku službu. Sukladno tome provesti će se selekcijski postupak kandidata za studijske programe Vojno inženjerstvo, Vojno vođenje i upravljanje i Vojno pomorstvo.

Provjeru tjelesne spremnosti, psihologijsko testiranje i opći zdravstveni pregledi, provoditi će se u Osijeku, Zagrebu i Splitu u vremenskom razdoblju od 22.5. do 29.5.2020.
Kandidati koji zadovolje kriterije prethodno provedenog selekcijskog postupka, pristupiti će zdravstvenom pregledu u vremenskom razdoblju od 26.6. do 10.7. 2020. u Splitu.

Središnjica za upravljanje osobljem provesti će pravovremeno informiranje kandidata elektroničkom poštom i telefonom o pojedinačnoj provedbi selekcije.

Napominjemo da se postupak selekcije kandidata za vojne studije provodi u skladu s trenutačnim epidemiološkim preporukama i odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i da je on podložan promjenama.

Stoga je važno da kandidati redovito provjeravaju svoju elektroničku poštu i obavijesti na službenoj stranici MORH-a (www.morh.hr) i vojnih studija (unizg.hr i unist.hr).

Sve informacije mogu se dobiti i na sljedećim brojevima telefona:
01/3784-812, 3784-814 (Središnjica za upravljanje osobljem),
01/3786 666 (Referada HVU “Dr. Franjo Tuđman”).