Slovenski ministar obrane odlikovao pripadnicu 34. HRVCON KFOR | Foto: ZZP

Slovenski ministar obrane odlikovao pripadnicu 34. HRVCON KFOR

Brigadirka Ružica Pavić-Kevrić odlikovana je od strane slovenskog ministra obrane za svoj doprinos tijekom zahtjevnog perioda pandemije koronavirusa u operaciji potpore miru KFOR

Pripadnica 34. hrvatskog kontingenta u operaciji potpore miru KFOR brigadirka Ružica Pavić-Kevrić odlikovana je u ponedjeljak, 26. travnja 2021. godine slovenskom “Medaljom za međunarodnu suradnju II. stupnja” od strane slovenskog ministra obrane Mateja Tonina.

Brigadirka Ružica Pavić-Kevrić odlikovana je od strane slovenskog ministra obrane za doprinos slovenskoj vojsci tijekom zahtjevnog perioda pandemije koronavirusa u operaciji potpore miru KFOR. Odlikovana je i za njezin predani rad na dvije dužnosti u operaciji KFOR. Naime, voditeljica je grane zdravstvene potpore u zapovjedništvu operacije KFOR te savjetnica zapovjednika KFOR-a za zdravstvo (Chief JMED/MEDAD).

Uz ovo odlikovanje brigadirka Pavić-Kevrić za svoj profesionalni i predani rad te časnu službu u promicanju KFOR-a i Oružanih snaga RH u ulozi savjetnika za zdravstvo zapovjednika KFOR-a (MEDAD) pisano je pohvaljena i od zapovjednika KFOR-a, general-bojnika Franca Federicija, 1. travnja 2021. u zapovjedništvu KFOR-a u Prištini.

Na dužnostima u operaciji KFOR-a brigadirka Pavić-Kevrić zadužena je za sva pitanja zdravstva i zdravlja pripadnika KFOR-a, za kvalitetu zdravstvene potpore i koordinaciju hitne medicinske evakuacije (MEDEVAC) u području operacije sukladno NATO-ovim standardima. Također, savjetuje zapovjednika KFOR-a o svim medicinskim pitanjima vezanim za misiju KFOR i njemu je direktno odgovorna. Brigadirka Pavić-Kevrić surađuje s nacionalnim autoritetima i međunarodnim civilnim i nevladinim humanitarnim organizacijama, te skrbi i o civilno-vojnoj zdravstvenoj koordinaciji.