Tijekom vikenda posade helikoptera HRZ i PZO-a prevezle sedam pacijenata

Tijekom proteklog vikenda, u vremenu od 16. do 19. srpnja 2010., posade Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO-a obavile su sedam hitnih medicinskih letova  helikopterom MI-8 MTV.

Tako su u petak, 16. srpnja 2010. prevezle dva pacijenata sa otoka Hvara i Korčule do KBC Split, dok su u nedjelju, 18. srpnja 2010. posade ETH prevezle četiri pacijenata sa otoka Lastova, Brača i Hvara do KBC Split. Također, posada ETH sudjelovala je noćas, 19. srpnja 2010. u prijevozu pacijenta kojemu je život bio ugrožen s otoka Lastova do KBC Split.  
U 2010. godini posada ETH 93. zb HRZ i PZO-a iz Divulja prevezla je ukupno 184 pacijenata, a najveći broj medicinskih letova Eskadrila je ostvarila tijekom ljetnih mjeseci.