Upućena dva kanadera na gašenje požara kod Trogira

U gašenje požara, danas 17. siječnja u 13,30 sati, na poziciju Janjići-Seget Gornji kod trogira, Splitsko-dalmatinska županija, upućena su dva Canadaira CL 415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO.