Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 20/05)

“Članak 1. U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, br. 115/2002 i 182/2003) u članku 109. stavku 2. točka 6., briše se.
Članak 2. Naslov: »6. Odjel prometnih sredstava« i članak 125., brišu se.
Članak 3. U članku 163. stavku 2. točki 4. naziv odjela: »4. Odjel prometnog zbrinjavanja,«, mijenja se i glasi: »4. Odjel prometa,«.”

Priloženi dokumenti:
48 KB