Usluga prehrane i smještaja na izdvojenim lokacijama za potrebe OS RH (vanjski davatelji usluge), ev. broj UR-202-18-119

7. Rok za dostavu ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je 9. siječanj 2019. godine do 14,00 sati bez obzira da li se ponuda šalje poštom ili dostavlja osobno. Istekom roka za dostavu ponuda naručitelj će otvoriti pravovremeno dostavljene ponude.

Otvaranje ponuda nije javno. 

Priloženi dokumenti:
42 KB