Usmjeravanje u novu karijeru

Aktivnost obuhvaća profesionalno usmjeravanje i definiranje potrebnih aktivnosti za ostvarenje nove karijere.

Pojedinca se, kroz individualna savjetovanja, usmjerava ka područjima interesa, kroz aktivnosti obrazovanja za novu karijeru, potpore zapošljavanju i potpore samozapošljavanju. Ovom aktivnošću započinje osobna tranzicija korisnika koja može trajati najdulje dvije godine.