Ustupljene haubice centru za obuku u Njemačkoj

Ministarstvo obrane je  temeljem odluke Vlade RH ovih dana ustupilo na korištenje tri haubice 122 mm D-30 za potrebe obučnih aktivnosti u Združenom multinacionalnom centru za obuku u Hohenfelsu u Saveznoj Republici Njemačkoj.

U navedenom centru provodi se centralizirana NATO obuka snaga koje se upućuju u mirovnu operaciju ISAF u Afganistanu. Budući da Afganistanska narodna armija (ANA) u svojem naoružanju ima haubice D-30, pojavila se potreba da se pripadnike operativnih mentorskih timova ISAF-a obuči za rukovanjem tim tipom haubice. Združeni multinacionalni centar nije raspolagao ovim naoružanjem, pa je od OS RH zatražena njihova posudba. Tri haubice koje odlaze na posudbu nisu izuzimane ni iz jedne operativne postrojbe Oružanih snaga RH, već iz pričuve. Hrvatska je haubice ustupila bez naknade, na rok od godinu dana, s mogućnošću produžetka. Ova posudba daljnji je doprinos Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu.