Vrhunski sportaši u OSRH

Suradnja Hrvatskog olimpijskog odbora i MORH-a uspješno se odvija temeljem prvog Sporazuma iz 2003. godine i njegovog aneksa iz 2007. godine.

MORH visoko cijeni važnost hrvatskog sporta i međunarodne vrijednosti i prepoznatljivost sportskih uspjeha u svijetu.

Postoji obostrani interes Ministarstva obrane i Hrvatskog olimpijskog odbora kao krovne sportske udruge u unapređenju i razvoju sporta u RH i daljnjem povećanju kriterija uspješnosti. Sport, osobito vrhunski ima svoje izraženo mjesto u svakodnevnom funkcioniranju Oružanih snaga Republike Hrvatske, pa tako postoji interes Ministarstva obrane za sustavnom suradnjom sa sportskim udrugama na čelu s HOO.    

MORH je i do sada pružao pomoć HOO-u u organizaciji kroz stručni ili tjelesni rad, korištenju informatičke opreme i operatera, sredstvima veze, sanitetskoj potpori kao i u prijevozu opreme i osoba.

Sporazumom koji je potpisan 3. rujna 2010. između MORH-a i HOO-a se između ostalog predvidjelo i slijedeće:

  • mogućnost smještaja sportaša u vojno-sportskim objektima tijekom sportskih priredbi,
  • logistička potpora MORH-a HOO-u pri organizaciji sportskih natjecanja,
  • mogućnost zajedničkog planiranja gradnje, prenamjene i razvoja sportskih objekata,
  • zajedničko korištenje sportskih objekata,
  • mogućnost zapošljavanja vrhunskih/kategoriziranih sportaša u MORH-u i OSRH i drugi oblici suradnje.

Sporazumom koji je 3. rujna 2010. potpisan započeo se razvijati model zapošljavanja primarno vrhunskih sportaša, slijedom pozitivnih iskustava europskih zemalja u ministarstvima obrane, unutarnjih poslova i financija.

Time vrhunski sportaši dobivaju jasnu potporu svojem sportskom radu, a MORH na taj način doprinosi i promociji države putem sporta, sustavno pomaže vrhunski sport, ali i ostvaruje veću razinu sportske kulture posebice u Oružanim snagama. Sportaši će osim svojim stručnim znanjima koja su primjenjiva u Oružanim snagama istodobno biti uključeni, sukladno svojim mogućnostima u pozitivnu promociju vojnog poziva i pribavljanje osoblja u sustav OSRH.

Za prijem u djelatnu vojnu službu predloženi vrhunski sportaši moraju ispunjavati određene uvjete primjerice – isključivo hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost, godine starosti te odslužen vojni rok (od ranije ili dragovoljno po novom modelu).

Potpisom Ugovora o službi u OSRH u statusu djelatnog vojnika, vrhunski sportaši imaju slijedeća prava:

  • osnovna plaća koju čini umnožak koeficijenta određenog za vojnike i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža (neto cca 4.600 kn mjesečno)
  • staž osiguranja s povećanim trajanjem u skladu s Uredbom o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba (povećanje 12/15)
  • dopunsko zdravstveno osiguranje i policu osiguranja od nesretnog slučaja.